Qui som?


Qui som?

L’Associació de Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori, associació degudament registrada i sense ànim de lucre, es constitueix amb la missió bàsica de millorar les condicions de vida de les persones més desfavorides d’Àfrica. Concentrem la nostra tasca en projectes de cooperació, treballant conjuntament amb organitzacions locals, amb la fi d’emprendre accions dirigides a millorar les seves condicions de vida a partir de les seves prioritats.

Ho fem sense crear dependències, acompanyant-les en el procés d’accedir a uns mitjans de vida sostenibles, sense perdre la seva identitat ni diversitat.

La definició de la societat i els seus objectius resten clarament exposats en els estatuts aprovats en assemblea de data 8 de febrer de 2006.

Organització

Persones responsables de la gestió del projecte:


Junta Directiva de l’Associació Arbúcies-Bantandicori

Contrapart. Caritas Diocesana de Kolda.

Parròquia Sant Joseph de Velingara


Junta Directiva:


President   Antoni Ridorsa Marfà


Vice-President   Dulo Balde


Secretari   Ernest Vila Lucas


Tresorer   Anna Llorella


Vocal primer  Noemí Ricós

Vocal segon  Joan Soto

Vocal tercer  Lidia Campuzano

Vocal quart  Josep Barcons

Som un grup multidisciplinari de persones solidàries amb els problemes de països en vies de desenvolupament. Sense personal remunerat ni despeses d’infraestructura administrativa, destinem el 100% dels fons recaptats als projectes de cooperació.

Els nostres projectes