Molí amb motor per moldre el gra

Adquisició d’un molí amb motor per moldre el gra

2008 – Adquisició d’un molí amb motor per moldre el gra, ja que fins ara es feia de la forma tradicional (amb un morter), que les desgastava (tasca que realitzaven majoritàriament les dones), i els requeria un gran esforç.

You Might Also Like