Construcció d’un magatzem per tal de poder emmagatzemar el gra

Construcció d’un magatzem per tal de poder emmagatzemar el gra i ubicar-hi el propi molí

2008 – Construcció d’un magatzem per tal de poder emmagatzemar el gra i ubicar-hi el propi molí. Acció que va suposar una millora substancial pel poble, ja que les condicions higièniques i de protecció climatològica eren les òptimes per a poder-lo conservar.

You Might Also Like