Aigua per al Senegal


Video de projectes realitzats per l’Associació per proveïr aigua a les comunitats de Senegal.