Adquisició d’un molí amb motor per moldre el gra


2008 – Adquisició d’un molí amb motor per moldre el gra, ja que fins ara es feia de la forma tradicional (amb un morter), que les desgastava (tasca que realitzaven majoritàriament les dones), i els requeria un gran esforç.