Pla de formació per les persones encarregades dels projectes in situ


2009 – Aquesta formació consta de: Aprenentatge del funcionament i manteniment del molí i la bomba  manual. Formació amb tècniques de cultiu. Formació en organització de grups productius i de    comercialització dels productes. Totes les accions es fan consultant les prioritats amb el cap dels poblats i els seus habitants. Es té molt en compte … Continue reading Pla de formació per les persones encarregades dels projectes in situ

Col·laboració amb el CREN ( Centre de Recuperació i d ’Educació Nutricional de Velingara)


2009 – Compra i instal·lació de plaques solars al centre, per a poder abastir l’hospital d’energia elèctrica. 2009 – Compra i instal·lació d’unes làmpades solars per a poder abastir el pati de l’hospital d’energia elèctrica. 2010 – Col·laboració en la finalització d’un nou pavelló que s’utilitzarà per l’acolliment de persones en règim d’allotjament, i així … Continue reading Col·laboració amb el CREN ( Centre de Recuperació i d ’Educació Nutricional de Velingara)

Adquisició d’un molí amb motor per moldre el gra


2008 – Adquisició d’un molí amb motor per moldre el gra, ja que fins ara es feia de la forma tradicional (amb un morter), que les desgastava (tasca que realitzaven majoritàriament les dones), i els requeria un gran esforç.